Voor de VVE's kunnen wij een verduurzamingsstudie uitvoeren die tot 75% gesubsidieerd kan worden door de rijksoverheid.  Op de site van rijksoverheid worden de voorwaarde benoemd. 
Deze verduurzamingsstudie bevat een of meerdere onderdelen:
- ENERGIESCAN :
Bepalen vertrekpunt en verduurzamingsmogelijkheden, 
- ENERGIEADVIES:
  Op basis van de scan worden diverse mogelijkheden doorgerekend en beschouwd op: investering, energiebesparing,  terugverdientijd, comfort , praktische gevolgen etc.
- PROCESBEGELEIDING:
 Diverse voorstellen worden samen met de bewoners verder uitgewerkt tot verschillende pakketten en scenario's. Vervolgens worden deze scenario's doorgerekend en wordt er samen met de VVE een beslissing genomen over welk scenario wordt uitgevoerd. 
- DMJOP: 
Op basis van het MJOP wordt het energieadvies toegevoegd. Er wordt een Duurzaam MeerJaren OnderhoudsPlan opgesteld. 
- INSTALLATIEADVIES:
Er wordt een advies gegeven voor de energievoorzieningen en distributie.
- BRANDVEILIGHEID:
Op basis van de vluchtroute en twee maatgevende appartementen worden een brandveiligheidsadvies opgesteld voor uw VVE volgens de vigerende regelgeving. 
 

Back to Top