Vergunningsaanvraag met complete berekeningen conform de Bbl exclusief de constructie. 
Dit betreft de volgende domeinen:
- Luchtverversing: 
-Spuiventilatie:
- Daglichtberekeningen: 
- Energieprestatieberekening (BENG)
(VOLLEDIG GECERITIFICEERD)
- Milieuprestatie berekeningen (MPG)
- Bouwakoestiek en installatiegeluid:
- Nagalmberekeningen; 
- Geluidwering gevel;
- Brandveiligheid;


Back to Top