Op 27 november heeft Taminiau Bouw- en Energieadvies een presentatie gegeven aan de BKO. Aan de hand van deze presentatie is de bewonersvereniging geïnformeerd in het verduurzamen van hun woning.  
Er is een uitgebreide toelichting gegeven om hoe een energielabel werkt in relatie tot de isolatie van de bouwkundige schil. 
Vervolgens is iedereen zelf aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de eisen woning. 
Wilt u ook aan de slag met het verduurzamen van uw vastgoed. Probeer het stappenplan te volgen en neem anders contact op. 
Back to Top